Aanmeldprocedure

Ons aanbod:

-Onderwijs-zorg-arrangement Floreren

-Maatwerkcontracten

-Hulpverlening op basis van een PGB. 

 

Informeer naar de mogelijkheden.

Op maat samengestelde groepsbegeleiding voor het kind.

Ieder kind heeft ontwikkelrecht. Als het een kind niet lukt om (voltijd) te functioneren binnen het basisonderwijs, kan het bij Floor en Fauna begeleiding krijgen. Wij begeleiden kinderen tussen de 6 en 13 jaar die intensieve hulp nodig hebben in hun ontwikkeling.

Wij bieden het kwetsbare thuiszittende kind (weer) dagbesteding of het (dreigende of deels) thuiszittende kind wat lucht en ontspanning naast (deeltijd) onderwijs op de stamschool. Wij zijn het Flexibele tussenstation waar het kind door middel van diverse activiteiten op adem kan komen, met Fun (plezier) kan ontwikkelen én kan Floreren. Ons einddoel is om alle kinderen na begeleiding bij Floor en Fauna op passend onderwijs te laten instromen en dat zij daarnaast weer deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Bij het arrangement Floreren is sprake van een onderwijs-zorg-arrangement (OZA). Hierbij werken wij samen met het kind, zijn ouders/verzorgers, de school en andere hulpverleners. Dit gebeurt op basis van één kind en één (zorg)plan.

In dat zorgplan komt het doel te staan waaraan gewerkt wordt, de vorm van begeleiding beschreven, de voortgang van de begeleiding en ontwikkeling van het kind, de regelmatige evaluaties worden erin genotuleerd en gemaakte afspraken worden hierin bevestigd.

Plaatsingsprocedure

Fase 1: Aanmelden

Floor en Fauna is een plek waar een kind komt voor ter overbrugging tot plaatsing/deelname op een passende onderwijsplek. Ouders/verzorgers, hulpverleners of school nemen telefonisch of per e-mail contact op met Floor en Fauna over de mogelijkheid tot plaatsing.

Als naast ouders/verzorgers, de gemeente of het zorgkantoor ook positief staat tot het verstrekken van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of maatwerkcontract, wordt het intakeformulier op de website van Floor en Fauna ingevuld. Floor en Fauna neemt dan binnen 5 werkdagen contact op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

Fase 2: Intake

Tijdens het intakegesprek is er een medewerker van Floor en Fauna aanwezig (de toekomstige vaste begeleider van het kind), het kind, de ouders/verzorgers, de betrokken school en eventuele hulpverleners die betrokken zijn. Bij kinderen onder de 8 jaar is het kind niet aanwezig bij dit gesprek en volgt er op een ander moment een kennismaking met het kind en ouders/verzorgers. Bespreekpunten in dit gesprek zijn: de hulpvraag en de doelen waaraan tijdens de begeleiding bij Floor en Fauna gewerkt gaat worden. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn en worden tijdens het verblijf van het kind bij Floor en Fauna.

Aan het eind van het gesprek of daarna wordt afgesproken welke vorm de begeleiding van het kind gaat krijgen en hoeveel uren het betreft.

Fase 3: Intern overleg Floor en Fauna

Na intern overleg belt Floor en Fauna ouders/verzorgers binnen 5 werkdagen terug met het bericht of het kind plaatsbaar is bij Floor en Fauna of niet. Daarna wordt het Zorgplan opgesteld, met het kind en ouders/verzorgers doorgenomen en ondertekend.

Fase 4: Plaatsing

De plaatsing van kinderen bij Floor en Fauna verloopt zorgvuldig. Het bieden van een plek hangt samen met een hoop facetten en luistert nauw. Om elk kind succeservaring op te laten doen, is passende begeleiding nodig. Onze jeugdhulp wordt voor ieder kind op maat gemaakt waarin onderwijs aan het kind in samenwerking met de school van herkomst of plaatsing (meestal in een latere fase) kan worden geïntegreerd.

Soms wordt besloten tot een proefplaatsing waarbij in de praktijk wordt gekeken of Floor en Fauna de best passende begeleidingsplek is voor het kind.