Visie en Missie

Waar staan wij voor?

Onze visie:

Floor en Fauna biedt dreigende, voltijd en deeltijd thuiszitters een veilige en passende dagbestedingsplek in een natuurlijke omgeving, waardoor de kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en daarna weer uit kunnen stromen naar een passende onderwijsplek. 

Floor:

“Deze visie komt voort uit mijn overtuiging dat er voor iedereen een plek is om zich te ontwikkelen en uit de voldoening die ik haal uit het werken met kwetsbare kinderen, maar vooral vanuit mijn hart.”

Onze missie:

De Missie van Floor en Fauna komt tot uiting in onze kernwaarden: Floreren, Fun en Flexibel.

Floreren

Het sociaal welbevinden van een kind staat bovenaan bij Floor en Fauna. Een betekenisvol leven leiden waarin het kind aandacht heeft voor zichzelf en anderen, zoals Corey Keyes het begrip ‘floreren’ beschrijft, faciliteren wij met liefde. Het uiteindelijke doel van onze arrangementen is dat ieder kind hier opbloeit en stap voor stap weer deelneemt aan de maatschappij en passend onderwijs.

Van betekenis zijn - Opbloeien - Stap voor stap

Fun

Fun

Bij Floor en Fauna is iedereen in ontwikkeling en wordt er geleerd van en met elkaar. We sluiten zo passend mogelijk aan het niveau, de interesses en de talenten van ieder kind. Hierdoor krijgen de kinderen rust, doen zij positieve ervaringen op, ontwikkelen zelfvertrouwen, krijgen zelfinzicht en komen met plezier naar ons toe. Met een flinke dosis humor, zorgen wij voor ontlading waardoor de scherpe randjes er in veel situaties af gaan.

Ontwikkeling - Positieve ervaringen - Humor

Flexibel

De hulpvraag van ieder kind, is het startpunt bij Floor en Fauna. We kijken altijd naar wat er wél kan. Er wordt een uniek en specifiek arrangement aangeboden, waardoor de kinderen zich optimaal, zonder druk en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen in een natuurlijke omgeving. Het hele lichaam wordt betrokken: hoofd, hart en handen. We staan onvoorwaardelijk naast alle kinderen en geven ze ons volste vertrouwen.

Wat kan wel? - Eigen tempo - Vertrouwen