Doelgroep

“Bij Floor en Fauna zijn kinderen geen thuiszitter meer. Ze hebben dagbesteding, ontmoeten anderen, ervaren wat ze leuk vinden en kunnen zich weer gaan ontwikkelen.”

Floor Duurkoop

Thuiszitters

Floor en Fauna biedt dagbesteding aan (dreigende) thuiszitters. Dit zijn kinderen van 6 -13 jaar uit de omgeving van Zoetermeer die niet naar school gaan omdat zij vastlopen op de basisschool door autisme of hun onbegrepen gedrag.

Bij ons zijn deze kinderen geen thuiszitter meer, zij hebben dagbesteding en ontmoeten anderen. Floor en Fauna is een plek waar zij eerst tot rust kunnen komen, weer in contact komen met zichzelf en ervaren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Dit gebeurt door middel van spel, creëren, bewegen, groepsactiviteiten en ontdekkend leren. Onze plek stimuleert ook de sociale ontwikkeling zoals: sociale vaardigheden, samenwerken, vriendschappen aangaan en grenzen aangeven. Er is voldoende mogelijkheid voor ontspanning en ontprikkeling.

Er zal via de stamschool onderwijs door ons gegeven kunnen worden, maar in de eerste fase zal die druk er voor veel kinderen helemaal af zijn. Uiteindelijk, als het kind voldoende schoolse vaardigheden heeft opgedaan, zal er toeleiding naar passend onderwijs zijn en zullen wij die stap faciliteren, ondersteunen en volgen.

Ook onderhoudt Floor en Fauna het contact met ouders/verzorgers en het netwerk.

Alle neuzen dezelfde kant op is waar Floor en Fauna voor staat en waar de kracht voor het behalen van doelen en de uiteindelijke re-integratie in de maatschappij en op passend onderwijs. Daarom nodigen wij ouders/verzorgers van harte uit hun kind te komen brengen en halen en nodigen wij geïnteresseerden uit om (op afspraak) te komen kijken.

De plek waar kinderen opbloeien

Het helpen opbloeien van een kind wat heeft thuisgezeten, vraagt verschillende vaardigheden van de begeleiders. Wij kijken op een andere manier naar de kinderen, waarbij wij hun potentie zien in vaardigheids- en persoonsontwikkeling. Wij werken op basis van de positieve psychologie van Martin Seligman, waarin positieve emoties, verbondenheid, flow, betekenisgeving, warme relaties en dingen bereiken in je leven centraal staan. Hierdoor ontstaat welzijn (oftewel gelukkig zijn). Dit bereiken wij door onze oplossingsgerichte benadering. We werken aan doelen, zoeken en vinden krachtbronnen bij de kinderen en uiten onze waardering (zoals in de DKW-formule is beschreven door Louis Cauffman).

Net als de planten en dieren in de natuur, groeien en bloeien kinderen. Soms gebeuren er allerlei dingen, waardoor de groei even stagneert en de bloei uitblijft. Bij een plant kan de bodem te weinig voeding voor die plant bevatten. De wortels zijn er nog maar ze missen een voedzame bodem om tot volledige groei en bloei te komen. 

Op deze manier vallen kinderen ook buiten het schoolsysteem, zij missen daar een voor hen vruchtbare bodem. Die voedingsbodem bieden wij bij Floor en Fauna; een alternatieve plek om te kunnen opbloeien op vele vlakken! Zodat het kind daarna weer kan Floreren.

Opbloeien

Floor en Fauna is aangesloten bij Het Initiatieven Collectief

Het Initiatieven Collectief

Het Initiatieven Collectief gelooft erin dat ieder kind recht heeft op ontwikkeling en dat hier meer en andere routes voor nodig zijn. Met elkaar bundelen we de krachten.

Het vraagstuk of deze kinderen in het domein van zorg dan wel onderwijs vallen moet structureel van tafel. Dan komt de weg vrij voor andere vormen van ontwikkeling, zodat de groep die zich nu niet goed kan ontwikkelen, weer stappen kan zetten en uit het isolement kan komen.

Bron: Movisie

Ontwikkelingsgerichte benadering

Initiatieven zoals Floor en Fauna die alternatieve routes voor kinderen en jongeren bieden, laten zien wat de mogelijkheden zijn om hen tot bloei te laten komen. De kinderen hebben behoefte aan rust, veiligheid, vertrouwen, het mogen zijn zoals ze zijn en aan perspectief. Vanuit deze behoeften werken wij vanuit deze kernopvattingen: 

  1. Een kind brengt eigen unieke wijsheid mee. Een kind ís al wat en hoeft daarom niet gevormd te worden, maar begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. 
  2. Ontwikkeling is iets dynamisch en verloopt niet volgens vaste regels of structuren en is voor iedereen anders. 
  3. Het ontwikkelen van een innerlijk kompas (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?) helpt om vanuit zelfvertrouwen, intrinsieke motivatie en eigenheid op weg te gaan naar een voor ieder individu passend perspectief.

De ontwikkelingsgerichte benadering kent vier fasen: landingsfase, onderzoekende fase, oriënterende fase en waakvlam fase. Het kind is zelf aan het stuur en bepaalt zelf het tempo.